VZDELÁVACIE PRÍLEŽITOSTI PRE MLADÝCH A NOVÉ EDUKAČNÉ ZDROJE

Z informácií a ponúk partnerov vyberáme:

SEXUÁLNE VYDIERANIE DETÍ NA INTERNETE

Europol spustil vo všetkých členských štátoch EÚ kampaň, ktorá upozorňuje na smutný fenomén modernej doby internetu – keď sa obeťami vydierania stávajú deti a mladiství.  Si obeť? Pamätaj na tieto pravidlá:

1. Nikdy neplať vydieračovi peniaze.

2. Preruš s vydieračom komunikáciu – zablokuj si ho.

3. Ak je to možné, vašu vzájomnú komunikáciu nevymaž.

4. Porozprávaj sa o všetkom s dospelou osobou alebo kamarátom – NIE SI PRVÝ, ANI POSLEDNÝ.

5. Oznám všetko na polícii (prines čo najviac dôkazov – komunikácia z četu a podobne).

Video: https://www.facebook.com/policiaslovakia/videos/1656013987762150/

JE POPULIZMUS PROBLÉMOM?

Šiesta edícia Svetového fóra demokracie Rady Európy v Štrasburgu privíta 6.-10. novembra 2017 politikov, zástupcov mládeže a influencerov, ktorí sa spoločne pozrú na nové prístupy k znovuprepojeniu občanov a osôb, ktoré v ich mene rozhodujú.

Ak vám nie sú cudzie pojmy ako informované rozhodnutie, advokácia či verejné politiky a chcete diskutovať o volebnom systéme, občianskych iniciatívach, politickej kultúre a online médiách, prihláste sa cez pripojený link! Pracovným jazykom je angličtina, všetky náklady sú hradené, veková hranica je 16 – 30.

Výzva: http://www.coe.int/en/web/youth/-/world-forum-for-democracy-2017

PROJEKT NOHATEMAKERS V TUNISKU

Zaujímate sa o spoluprácu s krajinami EUROMED? Kampaň bez nenávisti ponúka školiteľom v práci s mládežou možnosť prihlásiť sa na 5. ročník Mediterranean University on Youth and Global Citizenship v Tunisku. Termín na prihlasovanie uplynie 25.5.2017.

Výzva: http://blog.nohatespeechmovement.org/5832/

VZDELÁVAJ SA S RADOU EURÓPY NA OSTROVE UTOYA

Zaujímaš sa o sociálne siete, ľudské práva, reportingové mechanizmy a využívaš vo svojej práci neformálne vzdelávanie? Rada Európy organizuje pre mládežníckych lídrov a aktivistov kampane “Bez nenávisti” pokročilé školenie 16.-20.10.2017 v Nórsku.

Všetky náklady sú hradené, prihlasovanie prebieha do 23. augusta cez goo.gl/yv7C7q

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ RIADENIA INTERNETU?

Rada Európy ako jeden z kľúčových hráčov pre Internet Governance pozýva 35 delegátov mládežníckych organizácií na seminár o účasti mladých ľudí na správe internetu, ktorý sa uskutoční 24.-26. októbra 2017 v Štrasburgu!

Prihlás sa cez goo.gl/3n21AC a reprezentuj Slovensko a kampaň Bez nenávisti! Všetky náklady sú hradené organizátormi.

ZNAČKA KVALITY RADY EURÓPY

Podporujete rozvoj sociálnych práv mládeže? Pod značkou kvality mládežníckych centier Rady Európy sa skrýva e-learning, školenia, online coaching a mnoho iných výhod.

Najbližšie školenie sa uskutoční už 14.-17. novembra 2017 v Budapešti. Viac informácií cez goo.gl/rMnGfM