Príklady ustanovení a zmluvných podmienok

Príklady ustanovení a zmluvných podmienok týkajúcich sa hate speech

 

Nenávistný obsah
Nenávistné prejavy nie sú na Facebook-u povolené, avšak rozlišujeme medzi vážne myslenými a humorne ladenými prípadmi. Povzbudzujeme síce užívateľov k diskusiám o nápadoch, inštitúciach, udalostiach a rôznych praktikách, útoky na jednotlivcov alebo skupiny na základe ich rasy, etnika, národnosti, náboženského presvedčenia, pohlavia, sexuálnej orientácie, postihnutia alebo zdravotného stavu avšak nepovoľujeme.

Aké prejavy považuje Facebook za nenávistné?
Na Facebook-u nie je povolené zverejňovanie obsahu, ktorý si vyberá za cieľ osoby na základe skutočnej či domnelej rasy, etnika, národnosti, náboženstva, pohlavia, genderovej identity, sexuálnej orientácie, zdravotných postihnutí či chorôb. To sa týka aj obsahu, ktorý niektorí ľudia môžu považovať za nevkusný (napríklad vtipy, sólové komické vystúpenia, texty obľúbených piesní a pod.).


 

Príklady ustanovení a zmluvných podmienok týkajúcich sa hate speech

Youtube: http://www.youtube.com/t/community_guidelines

Naše produkty sú platformou pre slobodný prejav. Nepodporujeme však obsah, ktorý propaguje alebo obhajuje násilie voči jednotlivcom alebo skupinám na základe rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku, národnosti, statusu veterána alebo sexuálnej orientácie či rodovej identity, ani obsah, ktorého primárnym účelom je vyvolávanie nenávisti na základe týchto základných charakteristík. Môže ísť o citlivú záležitosť na posúdenie, ak je však primárnym účelom útok na chránenú skupinu, obsah sa tým stáva nežiaducim.

 http://www.youtube.com/t/terms

7.6 Súhlasíte s tým, že nebudete zasielať ani prenášať žiaden Obsah zahrnujúci materiál, ktorého držanie je v krajine, v ktorej sídlite, nezákonné alebo ktorého použitie či držanie v súvislosti s poskytovaním Služby by bolo pre spoločnosť YouTube nezákonné.


Príklady ustanovení a zmluvných podmienok týkajúcich sa hate speech

Blogger: http://www.blogger.com/content.g

Náš tím preveruje nahlásenia od používateľov o porušení pravidiel. Ak blog pravidlá neporušuje, nepodnikneme žiadne kroky v súvislosti s blogom a jeho vlastníkom. Ak zistíme, že blog naše pravidlá pre obsah porušuje, podľa závažnosti porušenia podnikneme jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

  • Pred blog zaradíme medzistránku s upozornením na obsah pre dospelých.
  • Blog zneprístupníme a prístup k obsahu bude mať iba autor blogu.
  • Nevhodný obsah, príspevok na blogu alebo blog bude odstránený.
  • Prístup autora k jeho blogu bude zablokovaný.
  • Prístup autora k jeho účtu bude zablokovaný.
  • Používateľa nahlásime príslušným orgánom.