POLITICAL CAFÉ DiscUSs AJ S KAMPAŇOU BEZ NENÁVISTI

Dňa 15. februára 2017 v Monsters Cafe v Bratislave bolo počuť hlas kampane Bez nenávisti na internete v podaní národného koordinátora Andreja Bencela počas panelovej diskusie s názvom DiscUSs vedeného na princípe political café spolu s poslancom Národnej rady SR a jedným z najcitovanejších politológov posledného obdobia v jednej osobe, Martinom Klusom, a politickou analytičkou a komentátorkou Vierou Žúborovou z Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Cieľom projektu DiscUSs organizovaného mimovládnou organizáciou ADEL spolu s partnermi z V4 bolo podporiť diskusiu o téme demokracie a aktívnej participácie medzi mladými ľuďmi v regióne V4, pričom témou, ktorú si mladí ľudia na Slovensku zvolili, bol boj proti nenávistnému vyjadrovaniu s podotázkou: „Mali by sme konať alebo tým ohrozujeme slobodu slova?”