Podklady a materiály k cyberhate

V tejto časti nájdeš prehľad najdôležitejších materiálov, predpisov a publikácií, ktoré sa dotýkajú problematiky nenávisti na internete a s ňou súvisiacich fenoménov ako je rasizmus a extrémizmus.

 • Legislatíva
  Prehľad vybraných vnútroštátnych právnych predpisov súvisiacich s problematikou nenávistných prejavov na internete.
 • Prehľad medzinárodných dohovorov a dokumentov
 • Štát a cyberhate
  Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení jasne prihlásila k boju proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu.
 • Vzdelávacie materiály
  Ak ťa téma nenávistných prejavov, ľudských práv, rasizmu a extrémizmu zaujíma a chcel by si sa o týchto témach dozvedieť niečo viac, ponúkame ti niekoľko publikácií na tieto témy.
 • Vzory listov pre nahlásenie nenávistného obsahu
  Tu si môžeš stiahnuť vzor listu/emailu, ktorý môžeš zaslať administrátorom webstránok alebo portálov kde sa nachádza nenávistný obsah.