OTVORENIE SLOVENSKÉHO CENTRA PRE INTERNETOVÚ ZÁVISLOSŤ

Člen národného výboru kampane, organizácia eSlovensko, pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu otvorila 7. februára 2017 v priestoroch coworkingového centra Impact Hub v Bratislave Slovenské centrum pre internetovú závislosť. Centrum pôsobí v rámci projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska únia, partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty n.o. Od roku 2007 sa v projekte realizovalo množstvo aktivít venovaných problematike zodpovedného používania internetu, vzdelávania, prevencie a ochrane detí a mládeže na Slovensku.

Cieľmi Slovenského centra pre internetovú závislosť je informovanie o jave, jeho prevencii a terapii; vytvorenie platformy odborníkov a profesionálov pracujúcich na univerzitách, výskumných ústavoch a v poradenstve; výskum o problematike online závislostí na slovenskej aj medzinárodnej úrovni; vytvorenie siete centier pomoci v regiónoch a uvedenie pilotnej verzie aplikácie neZávislosť, ktorá slúži ako nástroj prevencie a výskumu.