Čo je cieľom kampane?

Nenávistné prejavy na internete a právo

Internet nám všetkým ponúka možnosť vytvárať, publikovať, distribuovať a sledovať rôzne formy mediálneho obsahu (texty, grafiku, videá, hudbu) a zároveň podporuje vytvorenie priestoru na účasť, angažovanosť a sebavyjadrenie každého jednotlivca doteraz nevídaným spôsobom.

S rozvojom sociálnych sietí sa môžeme všetci podieľať na vytváraní kyberpriestoru  mnohými spôsobmi, od možnosti zostať v kontakte so svojimi priateľmi a rozvíjania nových kontaktov po zdieľanie obsahu a prezentácie vlastnej kreativity. Tento on-line priestor nám dáva nové možnosti na spojenie sa s inými ľuďmi na podporu káuz a problémov, na ktorých nám záleží.

Na internete sa však rovnako ako v reálnom svete môžeme stať obeťou zneužívania a porušovania ľudských práv, vrátane prejavov nenávisti v rôznych formách  ako aj páchateľom takéhoto konania a šikanovania. On-line svet nie je a nemal by byť svetom bez hodnôt.

V súčasnosti sa najmä v prostredí sociálnych sietí šíria rôzne nepravdivé, zavádzajúce a nenávisť podnecujúce informácie, či už vo forme tzv. infografík, ktoré poukazujú na údajné zneužívanie sociálneho systému Rómami, na celosvetové sprisahania, na čele ktorého sú židia alebo označovanie všetkých moslimov za teroristov. Podoby sú rôzne, rovnako ako ciele takýchto prejavov, čo majú všetky spoločné je nenávisť, paušalizácia, nerozlišovanie medzi jednotlivcami, zavádzanie a skresľovanie reality.