Materiály na stiahnutie

Legislatíva
Prehľad vybraných vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov súvisiacich s problematikou nenávistných prejavov na internete.

  • Cyberhate a medzinárodné právo(sťahuj PDF)
  • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie - (sťahuj PDF)


Vzdelávacie materiály

Ak ťa téma nenávistných prejavov, ľudských práv, rasizmu a extrémizmu zaujíma a chcel by si sa o týchto témach dozvedieť niečo viac, ponúkame ti niekoľko publikácií na tieto témy.

  • Deti v sieti - (sťahuj PDF)
  • Kompasito - Compasito vydala Rada Európy ako manuál pre prácu s deťmi vo veku 7 13 rokov v oblasti ľudských práv. Manuál obsahuje 42 praktických aktivít pre výchovu k ľudským právam a ponúka praktické tipy, ako využiť publikáciu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Compasito je voľne dostupné zatiaľ len v anglickom jazyku na stránke Rady Európy. (sťahuj PDF)
  • Nemaj trému z extrému (sťahuj PDF) - komplexná publikácie o problematike extrémizmu s praktickými aktivitami pre učiteľov
  • Cyberhate - nenávisť na internete (sťahuj PDF) - publikácia ktorá ponúka podrobnejší pohľad na túto problematiku
  • Nie som rasista, ale... (sťahuj PDF) - brožúra, ktorá prehľadným spôsobom odpovedá na najčastejšie otázky k téme rasizmu
  • Tí praví... (sťahuj PDF) - súbor príspevkov z konferencie organizovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti v roku 2010 na tému extrémizmu.


Vzory listov pre nahlásenie nenávistného obsahu

Tu si môžeš stiahnuť vzor listu/emailu, ktorý môžeš zaslať administrátorom webstránok alebo portálov kde sa nachádza nenávistný obsah.

  • Vzor listu slovenským administrátorom (sťahuj .RTF)
  • Vzor listu zahraničným administrátorom (sťahuj .RTF- v angličtine.

Pošli nám kópiu takéhoto oznámenia na  info@inv.education  a my najaktívnejších z vás odmeníme.Ostatné materiály na stiahnutie: