Bez nenávisti na internete

Cieľom kampane je zastaviť šírenie netolerancie na internete. Poukazovať treba predovšetkým na demokraciu a ľudské práva.

Čítaj ďalej

Kontakt na multiplikátorov

Ján SmatanaMeno:             Ján Smatana
Kraj:                 Prešovský kraj
Kontakt:        smatana.jan@gmail.com 

Oblasť práce s mládežou: 

 • Odborný riešiteľ pre zabezpečenie zážitkových programov pre mládež na regionálnej úrovni pre Prešovský kraj (téma kraja: Svet je rôznorodý).
 • Dobrovoľník pri rôznych podujatiach v regióne: CVČ, hrady.

Prečo ho zaujíma téma nenávistných prejavov: 

“S nástupom internetu a nových technológií sa nám otvárajú nové možnosti, a vytvára sa aj priestor na vyjadrenie k rôznym témam, skupinám či jednotlivcom. Nie vždy však tieto technológie vieme využívať len na dobre účely a stále častejšie sa stretávame s prejavmi nenávistného vyjadrovania voči skupinám či jednotlivcom práve v online prostredí. Pri svojej práci ale aj mimo nej sa stretávam s nenávistnými prejavmi voči skupinám ale aj jednotlivcom. Deje sa to tak  na internete, ako aj v reálnom živote. Verím, že zapojením do tejto kampane dokážem aj ja svojou troškou prispieť ku zmene tejto situácie a aspoň trochu zlepšiť svet okolo nás :)

Jazyky v ktorých pracuje: Anglický jazyk

 

Meno:               Mária KullováMária Kullová
Kraj:                  Žilinský a Bratislavský kraj
Kontakt:         mariakullova@centrum.sk  
                             tel.: 0917 285 818

Oblasť práce s mládežou: 

 • Nadšená a kreatívna študentka zaoberajúca sa prácou s mládežou, neformálnym vzdelávaním.
 • Pôsobí v Rade mládeže Žilinského kraja ako projektová manažérka. Disponuje skúsenosťami z rôznych aktivít a projektov, práca deťmi a mládežou, ktorí sú znevýhodnení.

 

Prečo ju zaujíma téma nenávistných prejavov: 

,,Keď som sa v prvom ročníku na strednej škole prvýkrát stretla s problematikou nenávistných prejavov, bola som nahnevaná a sklamaná. Hovorila som si – takto fungujeme v spoločnosti? A ako som sa dozvedala viac a viac informácií o ľuďoch, problémoch a ich podstate, projektoch a rôznych akciách, povedala som si, že aj ja chcem byť súčasťou toho, čo pomôže situáciu zlepšiť. Veľa nenávistných prejavov som zažila aj vo svojom okolí a videla som, čo dokáže spôsobiť hoci len krátka veta. Preto som sa rozhodla, že nebudem len prežívať, ale budem žiť! A aj keď viem, že zmeny sa dosahujú veľmi ťažko, verím, že je možné urobiť viac :)

Jazyky v ktorých pracuje: Anglický jazyk, ostatné rukami-nohami :)

 

 

Meno:              Jela Dobošová
Kraj:                  Bratislavský a Prešovský kraj
Kontakt:         jelka_dobosova@hotmail.comJela Dobošová

 

Oblasť práce s mládežou:

 • Ľudskoprávna aktivistka, ktorá vidí možnosť šťastnejšej a spokojnejšej spoločnosti práve v odbúravaní stereotypných predstáv pomocou neformálneho vzdelávania.
 • Dobrovoľníčka v Amnesty International Slovensko a Saplinq-u.

 

Prečo ju zaujíma téma nenávistných prejavov: 

,,Nenávistné prejavy sa stali veľkým problémom najmä v on-line priestore, kde ľudia môžu mať svoj anonymitu, a preto aj cítia väčšiu slobodu v prejave svojich názorov. Zároveň si neuvedomujú, že nenávistné prejavy môžu niekomu ubližovať a dokonca byť príčinou samovrážd ľudí z ohrozených skupín. Slová tvoria realitu okolo nás.“

Jazyky v ktorých pracujem: Anglický jazyk

 

 

Meno: Zdenka BrestovanskáZdenka Brestovanská

Kraj: Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Kontakt: zdenkabrest@gmail.com

 

Oblasť práce s mládežou:

 • Zameriavam sa témy prijatie človeka s handicapom v kolektíve a spoločnosti, vnímanie a spolupráca s handicapovaným, integrácia a inklúzia.
 • Pôsobím ako dobrovoľník v mládežníckej organizácii, ktorú navštevujú deti a mladý z rôznych sociálnych oblastí, pracujem s deťmi s telesným i mentálnym postihnutím.

 

Prečo Vás zaujíma téma nenávistných prejavov: 

“Každý človek má právo žiť bez strachu. Bez strachu vyjsť na ulicu, bez strachu ísť do práce, bez strachu sa stretávať a komunikovať s inými. Bez strachu, že ho niekto bude odsudzovať… Preto chcem aj ja prispieť k tomu, aby všetci ľudia žili bez strachu.”

Jazyky v ktorých pracujem: Slovenský jazyk, Nemecký jazyk

 

 

Meno: Karina GrobarčíkováKarin Grobarčíková1

Kraje: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj

Kontakt: karin.grobarcikova@gmail.com

 

Oblasť práce s mládežou:

 • Vzdelávacie aktivity pre participáciu mládeže
 • Školenia žiackych školských rád
 • Vzdelávacie aktivity pre problematiku nenávistného vyjadrovania

 

Prečo Vás zaujíma téma nenávistných prejavov:

„ Téma nenávistných prejavov je veľmi aktuálna v dnešnej spoločnosti. Internet a nenávistné vyjadrovanie na internete je téma o ktorej si myslíme, že veľa vieme a uvedomujeme si, čo máme robiť, no ja si uvedomujem „Viem že nič neviem“ a práve preto som sa chcela v tejto téme zdokonaľovať a naďalej v tom pokračovať a získané vedomosti sprostredkovať ďalej. Téma je pomerne nová a práve preto je dôležité vedieť fakty a zdielať ich aby sme kráčali tým správnym smerom. Verím, že aj ja prinesiem k tejto kampani čo bude v mojich silách s flexibilným prístupom .“

Jazyky v ktorých pracujem: Anglický jazyk

 

Vaše meno a priezvisko: Mária Črchlanová

Kraj: Žilinský kraj

Kontakt: maria.crchlanova@gmail.com

123

 

Oblasť práce s mládežou:

 • koordinátorka aktivít v projekte Mladí bez nenávisti.
 • pôsobím v rade mládeže Žilinského kraja ako koordinátorka aktivít

 

Prečo Vás zaujíma téma nenávistných prejavov: 

“ V dobe technológii, v ktorej žije dnešná mládež, nieje len na úžitok. Internet, média veľmi veľa ovplyvňujú dnešný svet. Ľudia si neuvedomujú čo svojimi názormi, konaniami môžu spôsobiť, aké problémy spôsobujú. Táto téma ma zaujíma lebo je veľmi aktuálna. Budem sa snažiť oboznámiť ľudí s touto témou. ”   

Jazyk v ktorom pracujete: Slovenský jazyk

 

 

Vaše meno a priezvisko: Michaela Vojcovičová

Kraj(e): celé územie Slovenska

Kontakt: vojcovicova@gmail.com

 

Oblasť práce s mládežou:

 • nenávistné vyjadrovanie na internete, Primárna prevencia drogových závislostí
 • podpredsedníčka Študentského spolku Geografov na Prešovskej univerzite (organizácia spoločenských akcií formálneho a neformálneho typu); organizácia športových a vzdelávacích stretnutí na akademickej pôde Prešovskej univerzity

 

Prečo ju zaujíma téma nenávistných prejavov: 

    ”Nenávistné prejavy vo virtuálnom či reálnom prostredí predstavujú pre mladých ľudí veľké riziko pri formovaní ich osobnosti. Považujem za potrebné tieto prejavy zo spoločnosti vytesniť a nahradiť ich toleranciou.

 

Jazyky v ktorých pracujete: Slovenský jazyk

 

 

 

Vaše meno a priezvisko: Karolína Hrešková

Kraj: Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský krej

Kontakt: karolina.hreskova@gmail.com

 

Oblasť práce s mládežou: 

 

 • predovšetkým práca v treťom sektore, členka OZ Krok za krokom, so zameraním na preventívny systém a školiteľka Mladých vedúcich v Národnom projekte Komprax

 

Prečo ju zaujíma téma nenávistných prejavov:

 

“Zaujíma ma predovšetkým preto, že nenávisť v akejkoľvek podobe je pre mňa neprijateľná. Žiaden človek by nemal prežívať nenávistný útok zo strany iného človek v akejkoľvek podobe. Mladí ľudia by mali vedieť aké sú ich možnosti a že majú právo brániť sa. Verím, že čím väčšia informovanosť bude v danej problematike, tým pozitívnejší dopad to bude mať na jednotlivcov, ale zároveň aj na spoločnosť v ktorej žijeme. Toto vnímam ako moju osobnú výzvu, niečo zmeniť a podať niekomu pomocnú ruku.” 

 

Jazyk v ktorom pracujete: Slovenský jazyk