Našiel som nenávistný obsah na internete, čo môžem robiť?

Ak nájdeš na internete obsah, ktorý zodpovedá definícii cyberhate a rozhodneš sa, že to nenecháš len tak, máš viacero možností, z ktorých niektoré môžeš použiť súbežne. Siahajú od pomerne jednoduchých a nenáročných úkonov (oznámenie príspevku administrátorovi stránky kliknutím na ikonu) cez také, ktoré vyžadujú viac času (napísanie emailu vlastníkovi alebo správcovi internetovej služby) až po oznámenie takéhoto obsahu polícii, ktorá vo veci začne konať.

Tu nájdeš prehľad možností od najjednoduchších k tým zložitejším:

  1. Ak sa jedná o príspevok v diskusii na fóre, alebo webstránke ktoré umožňuje označenie nevhodného obsahu administrátorovi, nahlás takýto príspevok. V prípade potreby použi vzor listu administrátorovi, ktorý nájdeš v sekcii materiály.

  1. Ak sa jedná napríklad o príspevok, fotku alebo celú skupinu na Facebook-u,využi možnosť oznámiť administrátorovi že takáto stránka/skupina porušuje zmluvné podmienky stránky facebook týkajúce sa nenávistného obsahu. Môžeš tak urobiť kliknutím na ozubené koliesko v pravom hornom rohu stránky danej skupiny. Označ nahlásiť/ toto by na Facebook-u nemalo byť/ nenávistný obsah/nahlásiť Facebook-u. Povedz aj svojim priateľom aby urobili to isté, zvyšuje to šance na odstránenie takéhoto obsahu.

  1. Ak sa jedná o zahraničný server a ovládaš angličtinu, skontroluj, či takýto obsah neporušuje zmluvné podmienky daného servera, ktorými je každý používateľ jeho služieb viazaný. Zmluvné podmienky väčšiny internetových služieb nájdeš pod anglickým názvom “Terms of service” alebo “Acceptable use policy”. Keď si myslíš, že takýto obsah ich porušuje, oznám porušenie zmluvných podmienok administrátorovi emailom alebo pomocou online formulára. Vzor listu nájdeš v sekcií materiály.

  1. Nahlás nenávistný obsah na stránke Stopline ktorá obsahuje formulár na nahlasovanie nevhodného obsahu na internete, vrátane nenávistného obsahu. Výstupy z formulára sú vyhodnotené a v prípade zistenia porušenia zákona sú odstúpené Policajnému zboru SR.

  1. Ak si presvedčený, že daná stránka, príspevok alebo video porušuje trestný zákon, môžeš nahlásiť takýto obsah, (aj anonymne) priamo Polícii SR – emailom na extrem@minv.sk