Čo je Cyber hate ?

Pojem nenávistné prejavy na internete (v angličtine nazývané cyberhate) znamená používanie počítačových sietí na šírenie textov, obrázkov, videí alebo iného multimediálneho obsahu, ktorý podnecuje, propaguje alebo ospravedlňuje rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus, a ostatné formy nenávisti založené na netolerancii.

Príklady takýchto vyjadrení voči rôznym cieľovým skupinám nájdete napríklad na stránke https://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch