AKREDITUJTE SA AKO MULTIPLIKÁTORI KAMPANE „BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE“!

Myslíte si, že mazanie stránok a odstraňovanie príspevkov sú efektívne nástroje na boj s nenávistným vyjadrovaním? Myslíte si, že by mali existovať odlišné pravidlá pre závažné prípady nenávisti? Ako reagujete na hejty? Zamýšľate sa nad dôveryhodnosťou informácií, ktoré využívate? Máte pocit, že môžete slobodne participovať v online priestore? Odpovede na tieto otázky nie sú absolútne – príďte s nami diskutovať!

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania v Prešove a Národným výborom kampane „Bez nenávisti na internete“ pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na víkendové školenie v termíne 29. septembra – 1. októbra 2017  na Donovaloch (účastníci zo západného a stredného Slovenska) a 27. – 29. októbra 2017 v Prešovskom kraji (účastníci z východného Slovenska), ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zaujímajúcich sa o No Hate Speech Movement Rady Európy.

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ na vedenie workshopov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam. Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti, techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy pre online kampane.

Viac informácií nájdete v pozvánke: Pozvánka stredné Slovensko, Pozvánka východné Slovensko

Prihlasovanie prebieha do 22. septembra 2017.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.