Bez nenávisti na internete

Cieľom kampane je zastaviť šírenie netolerancie na internete. Poukazovať treba predovšetkým na demokraciu a ľudské práva.

Čítaj ďalej

Domov


Novinky

Zasadnutie národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete

Dňa 24. mája 2017 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo zasadnutie Národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete za účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ako i ďalších zástupcov organizácii mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti. Cieľom zasadnutia organizovaného Odborom [...]

ĽUDSKÉ PRÁVA ONLINE V KRAJINÁCH V4 A VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

V dňoch 21.-24. februára 2017 sa vo Varšave uskutočnil seminár „Young people for human rights”, ktorý okrem štátov V4 zapojil aj krajiny Východného partnerstva. Slovenská republika ako iniciátor podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín V4 a Východného partnerstva hosťovala v roku 2016 aj Eastern Partnership Youth Conference, ktorej výstupy a opatrenia [...]

POLITICAL CAFÉ DiscUSs AJ S KAMPAŇOU BEZ NENÁVISTI

Dňa 15. februára 2017 v Monsters Cafe v Bratislave bolo počuť hlas kampane Bez nenávisti na internete v podaní národného koordinátora Andreja Bencela počas panelovej diskusie s názvom DiscUSs vedeného na princípe political café spolu s poslancom Národnej rady SR a jedným z najcitovanejších politológov posledného obdobia v jednej osobe, Martinom Klusom, a politickou analytičkou [...]